Meklingen i Bane NOR fortsetter på overtid.

Jane Brekkhus Sæthre, Torfinn Håverstad og resten av forhandlingsutvalget fortsetter meklingen i Bane Nor på overtid.

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017